Mega Radio

Posłuchaj:

Teraz gramy:

 
 

 

Zaprasza:

Mega Radio

kontakt@megaradio.com.pl

MEGA Radio - MEGA Przeboje!

Regulamin konkursu Radiowy Kod Dostępu - Praga

 1. Organizatorem konkursu „RADIOWY KOD DOSTĘPU” jest Biuro Podróży „TĘCZA” B. Dąbrowska, J. Handzlik Spółka Jawna z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 22c/6, 43-300 Bielsko-Biała (zwane dalej „Organizatorem”). Wykonawcą konkursu jest Radio MEGA Spółka z o. o. z siedzibą przy ulicy Olszówka 62, 43-309 Bielsko-Biała (zwane dalej „Wykonawcą).
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 8 kwietnia 2024 roku i trwa do 10 maja 2024 roku
 3. Nagrodą w konkursie jest voucher dla dwóch osób na weekendowy, zorganizowany wyjazd do Pragi z Biurem Podróży „TĘCZA”, które jest również fundatorem nagród. Szczegółowy opis wszystkich świadczeń: transport, zakwaterowanie, wyżywienie, program zwiedzania i ubezpieczenie zawarte są w programie wyjazdu /załącznik nr 1 do regulaminu/. Laureat może odebrać Voucher w Biurze Podróży Tęcza na ul. Cechowej 6 w Bielsku-Białej od najbliższego dnia roboczego po wygraniu konkursu lub może złożyć deklarację, o której jest mowa w pkt 7 bez wcześniejszego odbierania Vouchera.
 4. Wyjazd odbywa się w dniach od 24 do 26 maja 2024 roku.
 5. Laureat, zdobywca vouchera nie ma możliwości przełożenia wyjazdu na inny termin, bądź wykorzystania vouchera na inną usługę Organizatora.
 6. Możliwość zrealizowania vouchera w określonym wyżej terminie ma tylko i wyłącznie laureat, który uczestniczył bezpośrednio w radiowym rozwiązaniu konkursu wraz ze wskazaną przez siebie osobą towarzysząca. Nie ma możliwości przekazania vouchera innej osobie.
 7. Posiadacz vouchera ma 4 dni robocze, licząc od momentu wygranej, na zadeklarowanie konkretnej osoby towarzyszącej. Laureat może również zadeklarować, że w wyjeździe będzie uczestniczył sam. Deklaracje należy złożyć pisemnie w Biurze Podróży Tęcza ul. Cechowa 6 w Bielsku Białej w godzinach pracy biura. W przypadku braku deklaracji w w.w. terminie voucher traci ważność. Laureat ma możliwość odpłatnego zabrania trzeciej osoby, jedynie w przypadku dostępności wolnych miejsc.
 8. W udokumentowanym przypadku losowym dotyczącym osoby towarzyszącej, Laureat ma możliwość wskazania innej osoby towarzyszącej, która będzie uczestnikiem wyjazdu, niepóźniej niż 7 dni przed wyjazdem. W przypadku jakiejkolwiek losowej niedyspozycji samego Laureata voucher również nie może być przekazany innej osobie. W takim przypadku traci ważność i moc.
 9. Przebieg konkursu w cyklu tygodniowym:
  a) w każdym kalendarzowym tygodniu (od 8 kwietnia) Wykonawca wyłania jednego laureata,
  b) aby zdobyć voucher i zostać Laureatem konkursu należy wysłać zgłoszenie mailowe na adres: praga@radiomega.pl, w treści wpisać:
  - czterocyfrowy RADIOWY KOD DOSTĘPU,
  - krótkie uzasadnienie odpowiadające na pytanie: „Dlaczego to Ty powinieneś wybrać się na weekendowy wyjazd do Pragi wraz z osobą towarzyszącą”
  - numer kontaktowy,
  - miejscowość,
  c) dany „RADIOWY KOD DOSTĘPU” jest podawany na antenie Radia MEGA w czterech częściach:
  - w każdy poniedziałek między godziną 10:00 a 16:00 w programie radiowym Wykonawca podaje pierwszą cyfrę danego „RADIOWEGO KODU DOSTĘPU”,
  - w każdy wtorek między godziną 10:00 a 16:00 w programie radiowym Wykonawca podaje drugą cyfrę danego „RADIOWEGO KODU DOSTĘPU”,
  - w każdą środę między godziną 10:00 a 16:00 w programie radiowym Wykonawca podaje trzecią cyfrę danego „RADIOWEGO DOSTĘPU”,
  - w każdy czwartek między godziną 10:00 a 16:00 w programie radiowym Wykonawca podaje czwartą (ostatnią) cyfrę danego „RADIOWEGO KODU DOSTĘPU”,
  - od czwartku, od momentu ogłoszenia czwartej, ostatniej cyfry RADIOWEGO KODU DOSTĘPU Organizator przyjmuje konkursowe zgłoszenia mailowe. Pierwsza osoba, która dodzwoni się pod wyżej wskazany numer telefonu Wykonawcy i poda prawidłowy „RADIOWY KOD DOSTĘPU” otrzymuje imienny voucher na weekendowy wyjazd do Pragi, opisany w załączniku nr 1, wraz z osobą towarzyszącą,
  - w każdą piątek między godziną 10:00 a 16:00, Organizator dokonuje komisyjnego wyłonienia laureata podejmując kontakt telefoniczny z wytypowaną osobą biorąca udział w konkursie,
  - po odebraniu telefonu do Organizatora, wytypowany uczestnik musi podać podczas finałowego wejścia antenowego czterocyfrowy RADIOWY KOD DOSTĘPU,
  - po wskazaniu poprawnego kodu uczestnik konkursu staje się laureatem i otrzymuje imienny voucher na weekendowy wyjazd do Pragi, opisany w załączniku nr 1, wraz z osobą towarzyszącą,
  - Organizator podejmuje jedną próbę kontaktu z wytypowanym uczestnikiem konkursu, w przypadku nieodebrania telefonu przez autora zgłoszenia konkursowego, Organizator podejmuje próbę kontaktu z kolejnymi w kolejności osobami, których zgłoszenia zostały wyróżnione komisyjnie. Organizator podejmuje próbę kontaktu z maksymalnie 3 osobami, jeśli 3 osoba nie odbierze, nagroda nie zostaje wręczona. W przypadku braku prawidłowych zgłoszeń nagroda nie zostanie wręczona.
 10. Swoim uczestnictwem w konkursie Laureat automatycznie deklaruje własną dyspozycje czasową w okresie trwania wyjazdu.
 11. Laureat jest zobligowany do załatwienia formalności związanych z wyjazdem z Organizatorem konkursu, nie później niż do 5 dni roboczych od wygraniu vouchera. W tym celu z każdym Laureatem zostanie nawiązany kontakt telefoniczny.
 12. Dana osoba, dana rodzina, grupa z jednego miejsca zamieszkania (adres domowy) może zostać ogłoszona Laureatem tylko raz. Osoby, rodziny które wygrały voucher w RADIU MEGA, nie mogą brać udziału w tym samym konkursie, którego Wykonawcą jest Radio DISCO, Radio NUTA, Radio BIELSKO i Radio EXPRESS FM.
 13. Uczestnikami konkursu nie mogą zostać pracownicy Organizatora i Wykonawcy oraz ich osoby najbliższe, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 14. Laureatem może stać się osoba, która nie została zwycięzcą lub uczestnikiem wyjazdu w ramach Radiowego Kodu Dostępu, Wakacyjnego Kodu Dostępu i Świątecznego Kodu Dostępu w ciągu ostatnich 12 miesięcy, który odbywał się w innych stacjach radiowych. Okres dwunastomiesięcznej karencji dla Laureatów rozpoczyna się od daty rozpoczęcia wyjazdu, w którym uczestniczą.
 15. W przypadku naruszenia regulaminu przez osoby wygrywające konkurs, nagroda o której mowa w punkcie 3 zostanie anulowana.
 16. W konkursie mogą brać udział tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie.

Kontakt

Interesuje Cię DAB+? Szukasz skutecznej reklamy?

Świetnie trafiłeś! Zadzwoń do nas!

 

Monika Handzlik
+48 664 438 818
monika@reklamadab.pl

 

Słuchasz nas i chcesz nam coś powiedzieć?

Masz pytania? Bądźmy w kontakcie!

Napisz do nas: kontakt@megaradio.com.pl

Ostatnio zagraliśmy:

Odśwież
Co to jest DAB+?

DAB (Digital Audio Broadcasting) to technika, która pozawala na emisję programów radiowych w jakości cyfrowej - w odróżnieniu od techniki FM, gdzie programy emitowane są w sposób analogowy. Różnice pomiędzy analogwym FM a cyfrowym DAB+ możemy sobie wyobrazić podobnie jak różnice pomiędzy dawną telewizją analogową a obecną cyfrową w standardzie DVB-T. Radio DAB oznacza jednakową bardzo dobrą jakość - bez szumów, trzasków i zakłóceń charakterystycznych dla emisji analogowych - aż do osiągnięcia krytycznie małej mocy odbieranego sygnału. W momencie przekroczenia tego progu następuje po prostu zerwanie transmisji. Przebywając w miejscu gdzie odbierany sygnał ma wartość graniczną obserwujemy "zrywanie" i "szarpanie" sygnału - lecz nie będą to szumy i trzaski. W radiu DAB nie mamy także ograniczeń w paśmie audio: możemy nadawać pełny dźwięk odbierany przez ludzkie ucho, czyli aż do 20 kHz, podczas gdy technika analogowa FM pozwala na maksymalnie 15-16 kHz. Odmienna jest różnież "organizacja" stacji radiowych na skali. Są one pogrupowane w rodzaj paczek, które nazywamy multipleksami. Każdy multipleks ma swój kanał (np. 5B - co odpowiada częstotliwości 176,640 MHz), a w każdym multipleksie może być nadawanych kilka lub nawet kilkanaście stacji radiowych. Do sygnału audio stacji radiowej możliwe jest również dołączenie m. in. grafik (zdjęć) oraz tekstów (np. wiadomości lub opisów nadawanych audycji).

Pytania i odpowiedzi
 • Jak odebrać Mega Radio?
  Mega Radio jest obecnie nadawane w multipleksie o nazwie RB MUX nadawanym na kanale 5B o częstotliwości 176,640 MHz z góry Szyndzielnia w Bielsku-Białej. Aby znaleźć stację, należy w odbiorniku radiowym DAB+ uruchomić funkcję automatycznego skanowania skali radiowej (np. auto scan lub podobnie), albo ręcznie wpisać (lub wybrać z listy dostępnych) kanał 5B. Odbiornik automatycznie pobierze listę nadawanych stacji radiowych - wśród nich Mega Radio. Jeśli się to nie uda - to znaczy, że odbierany sygnał jest zbyt słaby.
 • Radio mi odbiera, ale czasem przerywa. Dlaczego?
  Częstotliwości wykorzystywane do nadawania cyfrowego radia DAB+ są sporo wyższe od częstotliwości używanych do emisji analogowej FM. To oznacza, że znacznie trudniej pokonać im przeszkody typu wzniesienia, lasy, zabudowania, ściany itp. Przy sygnale bliskim wartości krytycznych przeszkodą powodującą przerywanie może być nawet drzewo czy ekran dźwiękochłonny przy drodze. Jeśli sygnał jest możliwy do odebrania a jedynie od czasu do czasu przerywa, zapewne wystarczy zmiana położenia dbiornika z anteną, a czasem ułożenia samej anteny.
 • Jaką antenę zastosować do odbioru?
  Kanał 5B wykorzystywany przez RB MUX na którym jest obecne Mega Radio leży w tzw. trzecim paśmie TV. Z powodzeniem więc można wykorzystać starą antenę używaną kiedyś do odbioru TV.
 • Czy możliwe jest przestrojenie starego odbiornika na pasma DAB+?
  Niestety nie. To zupełnie inna technologia, całkowicie niekompatybilna z analogowymi. Trzeba się zaopatrzyć w nowy odbiornik (w hieprmarketach dostępne w cenach już od ok. 100 zł). Takie odborniki są najczęściej hybrydowe, a więc umożliwiają odbiór stacji analogowych FM (jak obecnie) i dodatkowo stacji DAB+. W samochodzie można użyć transmitera FM, który odbiera sygnał DAB+ i przy użyciu technologii FM przesyła go do standardowego radia samochodowego. Wszystkie nowe samochody są lub na życzenie mogą być wyposażone fabrycznie w odbiornik DAB+, przez niektórych producentów określany jako DR (Digital Radio - radio cyfrowe).
 • Czy radia DAB+ można słuchać w telefonie komórkowym?
  Tak, istnieje prznajmniej jeden znany nam model, który ma wbudowany odbiornik DAB+. To LG Stylus 2. Istnieje szansa, że w przyszłości także inni producenci w niektórych swoich modelach będą takie odbiorniki montować.
 • Czy DAB+ to to samo co DAB?
  Nie. DAB+ to nowsza technologia niekompatybilna ze starszą DAB. Pocieszające jest to, że radia odbierające DAB+ potrafią też odebrać DAB, ale radia odbierające tylko DAB nie będą potrafiły odebrać DAB+. W Polsce używanym standardem jest DAB+ i odbiorników z takim oznaczeniem należy szukać.
 • Czy radio cyfrowe DAB+ jest obecne tylko w Polsce?
  Oczywiście, że nie. Technologia używana jest obecnie w ponad 20 krajach, głównie europejskich. Norwegia na przykład, dokonała już przejścia z radia analogowego na cyfrowe: nadajniki analogowe zostały w tym kraju wyłączone, a obowiązującym standardem został DAB+.