Mega Radio

Posłuchaj:

Teraz gramy:

 
 

 

Zaprasza:

Mega Radio

kontakt@megaradio.com.pl

MEGA Radio - MEGA Przeboje!

O nadawcy MEGA Radio

Organ właściwy w sprawach radiofonii i telewizji:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597-31-01
fax (22) 597-31-80
www.krrit.gov.pl
Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z treścią przepisu art. 14 a ustawy o radiofonii i telewizji Hello Radio Sp z o.o. - Nadawca - realizuje swój obowiązek poprzez wskazanie poniższych informacji:

1) NAZWA PROGRAMU Mega Radio
2) nazwisko, nazwa lub firma tego nadawcy Hello Radio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2a)  imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organów tego nadawcy Wiesława Handzlik – Prezes Zarządu
3) adres jego siedziby ul. Olszówka 62
43-309 Bielsko-Biała
4) dane kontaktowe, w tym adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej oraz witryny internetowej ul. Olszówka 62
43-309 Bielsko-Biała
kontakt@megaradio.com.pl
https://www.megaradio.com.pl
1a. Nadawca prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki handlowej jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do informacji dotyczących imion i nazwisk lub nazw: 4) wspólników, których udziały przekraczają 5% kapitału zakładowego nadawcy - w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Wspólnicy:
Jerzy HANDZLIK – 50% udziałów
Wiesława HANDZLIK – 50 % udziałów
1b. Nadawca jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do danych identyfikujących beneficjentów rzeczywistych danego nadawcy ujawnionych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132, 1163 i 1535) Jerzy HANDZLIK
Wiesława HANDZLIK
1c. Nadawca jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do listy wszystkich dostarczanych przez niego usług medialnych, platform udostępniania wideo oraz wydawanych przez niego dzienników lub czasopism Mega Radio
1d. usługi medialne, platformy udostępniania wideo oraz dzienniki lub czasopisma dostarczane lub wydawane przez podmioty wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275). megaradio.com.pl

Kontakt

Interesuje Cię DAB+? Szukasz skutecznej reklamy?

Świetnie trafiłeś! Zadzwoń do nas!

 

Monika Handzlik
+48 664 438 818
monika@reklamadab.pl

 

Słuchasz nas i chcesz nam coś powiedzieć?

Masz pytania? Bądźmy w kontakcie!

Napisz do nas: kontakt@megaradio.com.pl

Ostatnio zagraliśmy:

Odśwież
Co to jest DAB+?

DAB (Digital Audio Broadcasting) to technika, która pozawala na emisję programów radiowych w jakości cyfrowej - w odróżnieniu od techniki FM, gdzie programy emitowane są w sposób analogowy. Różnice pomiędzy analogwym FM a cyfrowym DAB+ możemy sobie wyobrazić podobnie jak różnice pomiędzy dawną telewizją analogową a obecną cyfrową w standardzie DVB-T. Radio DAB oznacza jednakową bardzo dobrą jakość - bez szumów, trzasków i zakłóceń charakterystycznych dla emisji analogowych - aż do osiągnięcia krytycznie małej mocy odbieranego sygnału. W momencie przekroczenia tego progu następuje po prostu zerwanie transmisji. Przebywając w miejscu gdzie odbierany sygnał ma wartość graniczną obserwujemy "zrywanie" i "szarpanie" sygnału - lecz nie będą to szumy i trzaski. W radiu DAB nie mamy także ograniczeń w paśmie audio: możemy nadawać pełny dźwięk odbierany przez ludzkie ucho, czyli aż do 20 kHz, podczas gdy technika analogowa FM pozwala na maksymalnie 15-16 kHz. Odmienna jest różnież "organizacja" stacji radiowych na skali. Są one pogrupowane w rodzaj paczek, które nazywamy multipleksami. Każdy multipleks ma swój kanał (np. 5B - co odpowiada częstotliwości 176,640 MHz), a w każdym multipleksie może być nadawanych kilka lub nawet kilkanaście stacji radiowych. Do sygnału audio stacji radiowej możliwe jest również dołączenie m. in. grafik (zdjęć) oraz tekstów (np. wiadomości lub opisów nadawanych audycji).

Pytania i odpowiedzi
 • Jak odebrać Mega Radio?
  Mega Radio jest obecnie nadawane w multipleksie o nazwie RB MUX nadawanym na kanale 5B o częstotliwości 176,640 MHz z góry Szyndzielnia w Bielsku-Białej. Aby znaleźć stację, należy w odbiorniku radiowym DAB+ uruchomić funkcję automatycznego skanowania skali radiowej (np. auto scan lub podobnie), albo ręcznie wpisać (lub wybrać z listy dostępnych) kanał 5B. Odbiornik automatycznie pobierze listę nadawanych stacji radiowych - wśród nich Mega Radio. Jeśli się to nie uda - to znaczy, że odbierany sygnał jest zbyt słaby.
 • Radio mi odbiera, ale czasem przerywa. Dlaczego?
  Częstotliwości wykorzystywane do nadawania cyfrowego radia DAB+ są sporo wyższe od częstotliwości używanych do emisji analogowej FM. To oznacza, że znacznie trudniej pokonać im przeszkody typu wzniesienia, lasy, zabudowania, ściany itp. Przy sygnale bliskim wartości krytycznych przeszkodą powodującą przerywanie może być nawet drzewo czy ekran dźwiękochłonny przy drodze. Jeśli sygnał jest możliwy do odebrania a jedynie od czasu do czasu przerywa, zapewne wystarczy zmiana położenia dbiornika z anteną, a czasem ułożenia samej anteny.
 • Jaką antenę zastosować do odbioru?
  Kanał 5B wykorzystywany przez RB MUX na którym jest obecne Mega Radio leży w tzw. trzecim paśmie TV. Z powodzeniem więc można wykorzystać starą antenę używaną kiedyś do odbioru TV.
 • Czy możliwe jest przestrojenie starego odbiornika na pasma DAB+?
  Niestety nie. To zupełnie inna technologia, całkowicie niekompatybilna z analogowymi. Trzeba się zaopatrzyć w nowy odbiornik (w hieprmarketach dostępne w cenach już od ok. 100 zł). Takie odborniki są najczęściej hybrydowe, a więc umożliwiają odbiór stacji analogowych FM (jak obecnie) i dodatkowo stacji DAB+. W samochodzie można użyć transmitera FM, który odbiera sygnał DAB+ i przy użyciu technologii FM przesyła go do standardowego radia samochodowego. Wszystkie nowe samochody są lub na życzenie mogą być wyposażone fabrycznie w odbiornik DAB+, przez niektórych producentów określany jako DR (Digital Radio - radio cyfrowe).
 • Czy radia DAB+ można słuchać w telefonie komórkowym?
  Tak, istnieje prznajmniej jeden znany nam model, który ma wbudowany odbiornik DAB+. To LG Stylus 2. Istnieje szansa, że w przyszłości także inni producenci w niektórych swoich modelach będą takie odbiorniki montować.
 • Czy DAB+ to to samo co DAB?
  Nie. DAB+ to nowsza technologia niekompatybilna ze starszą DAB. Pocieszające jest to, że radia odbierające DAB+ potrafią też odebrać DAB, ale radia odbierające tylko DAB nie będą potrafiły odebrać DAB+. W Polsce używanym standardem jest DAB+ i odbiorników z takim oznaczeniem należy szukać.
 • Czy radio cyfrowe DAB+ jest obecne tylko w Polsce?
  Oczywiście, że nie. Technologia używana jest obecnie w ponad 20 krajach, głównie europejskich. Norwegia na przykład, dokonała już przejścia z radia analogowego na cyfrowe: nadajniki analogowe zostały w tym kraju wyłączone, a obowiązującym standardem został DAB+.